Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2015

1319 9c82 500

beautifulpicturesofhealthyfood:

Stay Hydrated with Infused Water…RECIPES

Reposted frompolkaberry polkaberry
kwiecie
8305 1a95
Reposted fromSandria Sandria

March 20 2015

kwiecie
9018 6a1f
Reposted fromkiss-of-love kiss-of-love
kwiecie
0928 5217
kwiecie
7404 7082 500
kwiecie
1151 4289
kwiecie
1101 2909
kwiecie
4354 a8eb
Reposted frommisza misza viakiss-of-love kiss-of-love
kwiecie
nie umiem cię pocieszyć kiedy patrzysz w przeszłość
ale mogę wziąć dobre wino i pójść tańczyć w deszczu z tobą
— płomień 81 . trudno mnie kochać
kwiecie
3544 7679 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viakiss-of-love kiss-of-love
kwiecie
5580 b6f5 500
Reposted fromnoelya noelya
kwiecie
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałam.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa
kwiecie
Bo szczęście jest tam, gdzie chcemy wracać.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa
kwiecie
kwiecie
6605 9d82
Reposted fromfrenzy frenzy
kwiecie
Jeśli chcesz, żeby życie przestało Cię kopać to przestań nastawiać tyłek i żądaj czegoś więcej!
— wyszperane / Sabela soup
Reposted fromSabela Sabela
kwiecie
6873 407e 500
Reposted fromkaraibski karaibski
kwiecie
Reposted fromthetemple thetemple
kwiecie
Bo szczęście jest tam, gdzie chcemy wracać.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl